Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn tử đạo