Ngày Thứ Lễ Tin Mừng
1
27
Thứ Tư Thánh Giuse Thợ

Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

2
28
Thứ Năm Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Lễ nhớ. Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35 (hay bài đọc lễ nhớ: 1Ga 5,1-5).

3
29
Thứ Sáu Thánh GIACÔBÊ và PHILIPPHÊ Tông Ðồ

Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

4
30
Thứ Bảy Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh
5
1/4
Chúa Nhật Chúa Nhật III Phục Sinh

Thánh vịnh tuần III. Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19 (bài ngắn: Ga 21,1-14).

6
2
Thứ Hai Thứ Hai sau Chúa Nhật III Phục Sinh
7
3
Thứ Ba Thứ Ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh
8
4
Thứ Tư Thứ Tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh
9
5
Thứ Năm Thứ Năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

10
6
Thứ Sáu Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

11
7
Thứ Bảy Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.

12
8
Chúa Nhật Chúa Nhật IV Phục Sinh

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ.

Thánh vịnh tuần IV. Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.

(Không cử hành lễ Thánh Nêrêô và Thánh Achilêô, tử đạo. Thánh Pancratiô, tử đạo)
13
9
Thứ Hai Lễ Ðức Mẹ Fatima

Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

14
10
Thứ Ba Thánh MATTHIA, Tông Ðồ
15
11
Thứ Tư Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.

16
12
Thứ Năm Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

17
13
Thứ Sáu Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
18
14
Thứ Bảy Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo

Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

19
15
Chúa Nhật Chúa Nhật V Phục Sinh

Thánh vịnh tuần I. Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35.

20
16
Thứ Hai Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

21
17
Thứ Ba Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn tử đạo
22
18
Thứ Tư Thánh Rita Cascia, nữ tu

Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

23
19
Thứ Năm Thứ Năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh
24
20
Thứ Sáu Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

25
21
Thứ Bảy Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ

Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

26
22
Chúa Nhật Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thánh vịnh tuần II. Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29.

(Không cử hành lễ Thánh Philipphê Nêri, linh mục)
27
23
Thứ Hai Thánh Augustinô Cantuariô

Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

28
24
Thứ Ba Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

29
25
Thứ Tư Thứ Tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

30
26
Thứ Năm Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
31
27
Thứ Sáu ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH

Lễ kính. Sp 3,14-18 (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.