Hạnh Các Thánh Tháng 5 Ngày Tháng
Thánh Giuse Thợ Ngày 1 Tháng 5
Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Ngày 2 Tháng 5
Thánh GIACÔBÊ và PHILIPPHÊ Tông Ðồ Ngày 3 Tháng 5
Thánh Nêrêô và Thánh Achilêô, tử đạo. Thánh Pancratiô, tử đạo Ngày 12 Tháng 5
Lễ Ðức Mẹ Fatima Ngày 13 Tháng 5
Thánh MATTHIA, Tông Ðồ Ngày 14 Tháng 5
Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo Ngày 18 Tháng 5
Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục Ngày 20 Tháng 5
Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn tử đạo Ngày 21 Tháng 5
Thánh Rita Cascia, nữ tu Ngày 22 Tháng 5
Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ Ngày 25 Tháng 5
Thánh Philipphê Nêri, linh mục Ngày 26 Tháng 5
Thánh Augustinô Cantuariô Ngày 27 Tháng 5
ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH Ngày 31 Tháng 5