Lịch phụng vụ Tháng 3 Năm 2019

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Chúa nói với bạn điều gì?

Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

>>> XEM THÊM

Bạn đã đi lễ chưa?

Gần nhà thờ Chánh Toà Phú Cường

528, Yersin, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Giờ lễ
Ngày thường:
- Sáng 5 giờ.
- Chiều 17 giờ.
Chúa nhật:
- Sáng 5 giờ.
- Chiều 18 giờ.

15 phút nữa sẽ tới giờ lễ lúc 18 giờ

Click vào đây để đến nhà thờ

Theo gương các thánh

Thánh Phanxicô đệ Phaolô

>>> XEM THÊM
 • Ngày 1 Tháng 3 Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Thường Niên
 • Ngày 2 Tháng 3 Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Thường Niên
 • Ngày 3 Tháng 3 Chúa Nhật VIII Thường Niên
 • Ngày 4 Tháng 3 Thánh Casimirô
 • Ngày 5 Tháng 3 Thứ Ba sau Chúa Nhật VIII Thường Niên
 • Ngày 6 Tháng 3 Thứ Tư Lễ Tro
 • Ngày 7 Tháng 3 Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo
 • Ngày 8 Tháng 3 Thứ Sáu sau Lễ Tro
 • Ngày 9 Tháng 3 Thánh Phanxica Romana, Nữ Tu
 • Ngày 10 Tháng 3 Chúa Nhật I Mùa Chay
 • Ngày 11 Tháng 3 Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Chay
 • Ngày 12 Tháng 3 Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Chay
 • Ngày 13 Tháng 3 Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay
 • Ngày 14 Tháng 3 Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay
 • Ngày 15 Tháng 3 Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Chay
 • Ngày 16 Tháng 3 Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Chay
 • Ngày 17 Tháng 3 Chúa Nhật II Mùa Chay
 • Ngày 18 Tháng 3 Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh
 • Ngày 19 Tháng 3 THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA
 • Ngày 20 Tháng 3 Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Chay
 • Ngày 21 Tháng 3 Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Chay
 • Ngày 22 Tháng 3 Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay
 • Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibô Môgrôvêjô, giám mục
 • Ngày 24 Tháng 3 Chúa Nhật III Mùa Chay
 • Ngày 25 Tháng 3 Lễ Truyền Tin
 • Ngày 26 Tháng 3 Thứ Ba sau Chúa Nhật III Mùa Chay
 • Ngày 27 Tháng 3 Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Chay
 • Ngày 28 Tháng 3 Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay
 • Ngày 29 Tháng 3 Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Chay
 • Ngày 30 Tháng 3 Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Mùa Chay
 • Ngày 31 Tháng 3 Chúa Nhật IV Mùa Chay