Lịch phụng vụ Tháng 7 Năm 2019

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Chúa nói với bạn điều gì?

Thứ Tư sau Chúa Nhật XV Thường Niên

Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

>>> XEM THÊM

Bạn đã đi lễ chưa?

Gần nhà thờ Chánh Toà Phú Cường

528, Yersin, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Giờ lễ
Ngày thường:
- Sáng 5 giờ.
- Chiều 17 giờ.
Chúa nhật:
- Sáng 5 giờ.
- Chiều 18 giờ.

15 phút nữa sẽ tới giờ lễ lúc 18 giờ

Click vào đây để đến nhà thờ
 • Ngày 1 Tháng 7 Thứ Hai sau Chúa Nhật XIII Thường Niên
 • Ngày 2 Tháng 7 Thứ Ba sau Chúa Nhật XIII Thường Niên
 • Ngày 3 Tháng 7 Thánh Tôma, Tông Ðồ
 • Ngày 4 Tháng 7 Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha
 • Ngày 5 Tháng 7 Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục
 • Ngày 6 Tháng 7 Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo
 • Ngày 7 Tháng 7 Chúa Nhật XIV Thường Niên
 • Ngày 8 Tháng 7 Thứ Hai sau Chúa Nhật XIV Thường Niên
 • Ngày 9 Tháng 7 Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo
 • Ngày 10 Tháng 7 Thứ Tư sau Chúa Nhật XIV Thường Niên
 • Ngày 11 Tháng 7 Thánh Bênêđictô, viện phụ
 • Ngày 12 Tháng 7 Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIV Thường Niên
 • Ngày 13 Tháng 7 Thánh Henricô
 • Ngày 14 Tháng 7 Chúa Nhật XV Thường Niên
 • Ngày 15 Tháng 7 Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
 • Ngày 16 Tháng 7 ĐỨC TRINH NỮ MARIA NÚI CARMÊLÔ
 • Ngày 17 Tháng 7 Thứ Tư sau Chúa Nhật XV Thường Niên
 • Ngày 18 Tháng 7 Thánh Ca-mi-lô Len-Li
 • Ngày 19 Tháng 7 Thứ Sáu sau Chúa Nhật XV Thường Niên
 • Ngày 20 Tháng 7 Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo
 • Ngày 21 Tháng 7 Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
 • Ngày 22 Tháng 7 Thánh nữ Maria Magđalêna
 • Ngày 23 Tháng 7 Thánh Birgitta, nữ tu
 • Ngày 24 Tháng 7 Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục
 • Ngày 25 Tháng 7 THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ
 • Ngày 26 Tháng 7 Thánh Joachim và Anna, song thân Đức Maria
 • Ngày 27 Tháng 7 Thứ Bảy sau Chúa Nhật XVI Thường Niên
 • Ngày 28 Tháng 7 Chúa Nhật XVII Thường Niên
 • Ngày 29 Tháng 7 Thánh nữ Martha
 • Ngày 30 Tháng 7 Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
 • Ngày 31 Tháng 7 Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục